Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy Hội đồng nhân dân xã

 04-08-2020 15:43

   

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân xã Vô Tranh
                    Địa chỉ: Liên Hồng 7 - Vô Tranh -Phú Lương-Thái Nguyên
                    

Lãnh đạo HĐND:

Đồng chí: Hoàng Anh Tuấn

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0988 599 395 - 0915 638 062

E-mail: tuanha.votranh@thainguyen.gov.vn

 

Phó chủ tịch HĐND

Đồng chí: Lưu Minh Vang

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0389 244 333

E-mail: vangcavotranh@gmail.com

 
 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1439861