Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy Hội đồng nhân dân xã

 04-08-2020 15:43

   

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân xã Vô Tranh
                    Địa chỉ: Liên Hồng 7 - Vô Tranh -Phú Lương-Thái Nguyên
                    

Lãnh đạo HĐND:

Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Lục Văn Hùng

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0357 988 383

E-mail: lucvanhung66@gmail.com

 

 

Phó chủ tịch HĐND

Đồng chí: Lưu Minh Vang

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0389 244 333

E-mail: vangcavotranh@gmail.com

 
 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2824

Tổng truy cập: 659152