Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã Vô Tranh năm 2020

26-08-2020 07:53

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Quyết định 20/QĐ - UBND ngày 12/2/2019 của UBND xã Vô Tranh về việc ban hành quy chế tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Vô Tranh;

Chủ tịch UBND xã Vô Tranh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp:

Giờ hành chính của ngày 10 và ngày 25 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo).

Ngoài ra, tùy tính chất công việc cụ thể, Chủ tịch UBND xã  quyết định tiếp công dân đột xuất để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của công dân.

2. Địa điểm tiếp: Trụ trở Ủy ban nhân dân xã Vô Tranh.

3. Thành phần tiếp:

*Chủ tịch UBND xã, cán bộ trực tiếp công dân được phân công theo Quy chế; Ngoài ra thành phần có công chức chuyên môn của xã theo yêu cầu của Chủ tịch UBND xã.

* Trường hợp Chủ tịch UBND xã  trùng lịch công tác sẽ ủy quyền cho phó chủ tịch xã phụ trách theo lĩnh vực chuyên môn được phân công thực hiện tiếp công dân. Phó chủ tịch UBND xã chủ động tổ chức tiếp công dân để giải quyết công việc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ.

 

4. Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND xã.

 

STT

Thời gian

Thành phần

Ghi chú

1

Tháng 1

+ Thứ 6, ngày 10/01/2020

+ Thứ 5, ngày 30 /01/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

2

Tháng 2

+ Thứ 2, ngày 10/02/2020

+ Thứ 3, ngày 25 /02/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

3

Tháng 3

+ Thứ 3, ngày 10/3/2020

+ Thứ 4, ngày 25 /3/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

4

Tháng 4

+ Thứ 6, ngày 10/4/2020

+ Thứ 2, ngày 25 /4/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

5

Tháng 5

+ Thứ 2, ngày 10/5/2020

+ Thứ 2, ngày 25 /5/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

 

6

Tháng 6

+ Thứ 4, ngày 10/6/2020

+ Thứ 5, ngày 25 /6/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

7

Tháng 7

+ Thứ 4, ngày 10/7/2020

+ Thứ 5, ngày 25 /7/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

8

Tháng 8

+ Thứ 2, ngày 10/8/2020

+ Thứ 3, ngày 25 /8/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

9

Tháng 9

+ Thứ 5, ngày 10/9/2020

+ Thứ 6, ngày 25 /9/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

10

Tháng 10

+ Thứ 2, ngày 12/10/2020

+ Thứ 2, ngày 26 /10/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

11

Tháng 11

+ Thứ 3, ngày 10/11/2020

+ Thứ 4, ngày 25 /11/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

12

Tháng 12

+ Thứ 5, ngày 10/12/2020

+ Thứ 6, ngày 25 /12/2020

- Chủ tịch UBND xã;

- Công chức trực tiếp công dân theo quy chế;công chức xã.

 

 

Trên đây là lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND xã Vô Tranh năm 2020./.

 

Trần Xuân Tứ
văn phòng UBND

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2674

Tổng truy cập: 658482