Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

29-12-2020 10:43

Sáng ngày 29/12/2020 Đảng uỷ xã Vô Tranh tổ chức thực hiện kế hoạch số 07/KH-ĐU, ngày 15/12/2020 của BTV Đảng uỷ xã Vô Tranh về việc tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự  hội nghị có đồng chí Doãn Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy -Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương; Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ xã Vô Tranh; Đ/c Vũ Văn Lương - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Đức Khuê - Phó bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch UBND xã. Các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ các tổ chức hội đoàn thể chính trị- xã hội, các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng xóm  và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Doãn Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy -Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương truyền đạt những nội dung của Nghị quyết 

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Doãn Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy -Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX , nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết Chương trình hành động của Huyện ủy đã bám sát tình hình thực tiễn của huyện chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị Đ/c Vũ Văn Lương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy xã  đã triển khai  Dự thảo chương trình hành động của Đảng uỷ xã Vô Tranh về  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền thông tin tích cực, nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Văn Mạnh
ban Tuyên giáo Đảng ủy xã

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2883

Tổng truy cập: 659172