Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã Vô Tranh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19

02-02-2021 19:08

     Thực nhiện Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid -19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid -19 đã tổ chức họp ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở việc phòng chống dịch trong nhân dân. Ủy ban nhân dân xã Vô Tranh đã chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như trên hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, áp phích đặc biệt, với sự sáng tạo, linh hoạt, ngày 02/02/2021 bộ phận văn hóa thông tin đã phối hợp với Trạm Y tế, Đoàn thanh niên xã sử dụng xe xe ô tô thực hiện tuyên truyền lưu động đến 25 xóm về những thông tin liên quan đến dịch COVID-19, hướng dẫn biện pháp phòng chống và các văn bản xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

     

          Công tác chuẩn bị tuyên truyền phòng chống dịch covid 19 tới 25 xóm trên địa bàn xã.

     Bên cạnh đó hằng ngày bộ phận Văn hóa – Thông tin xã thường xuyên phát các bài tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa phát thanh của xã. Nội dung bài tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các văn bản, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế … về phòng, chống dịch COVID-19, cài đặt ứng dụng BLUEZONE và giải thích thêm cho người dân hiểu về ứng dụng BLUEZONE. Khi cài đặt, ứng dụng Bluezone sẽ cảnh báo cho người dân khi có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Việc ghi nhận diễn ra hoàn toàn tự động, đảm bảo tính riêng tư. giúp người dân dễ dàng nắm bắt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho chính bản thân, bảo vệ cộng đồng, đảm bảo tính riêng tư.

Qua các hoạt động tuyên truyền của Ban Chỉ đạo xã đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch, các trường hợp đi lao động trở về các tỉnh đã tự giác đến khai báo y tế tại trạm y tế và thực hiện ký cam kết tự cách ly  y tế tại nhà theo quy định.

 

 

 

 

 

  Thống kê truy cập

Đang truy cập:2756

Tổng truy cập: 659137