Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã  Vô Tranh
                    Địa chỉ: Liên Hồng 7 - Vô Tranh - Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số điện thoại: 02083877390

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Đồng chí: Phạm Anh Tuấn

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Điện thoại: 0972 751 886

Email: tuanpa.votranh@thainguyen.gov.vn

 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Đồng chí: Trần Xuân Tứ

Năm sinh: 1982

Chức vụ:

- Ủy viên BCH Đảng ủy

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Điện thoại: 0366159681

E-mail: tutx.votranh@thainguyen.gov.vn

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Đồng chí: Lục Văn Hùng

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Điện thoại: 0357 988 383

E-mail: lucvanhung66@gmail.com

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1439776