Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã Vô Tranh tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

08-02-2021 16:59

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 28/01/2021 của Huyện ủy Phú Lương về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch số 13-KH/HU, ngày 20/01/2021 của Huyện ủy Phú Lương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW; Chiều nay nagỳ 08/02/2021 Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã Vô Tranh đã triển khai  Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 20/01/2021 của Đảng ủy xã Vô Tranh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – trưởng ban chỉ đạo bầu cử; các đc thành viên Ban chỉ đạo bầu cử xã; dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Đức Khuê – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã ; các đc thành viên ban bầu cử xã; dự chương trình hội nghị còn có  các đại biểu thường trực ủy ban MTTQ xã và đông đủ các đc là bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận, trưởng  xóm 25 xóm trên địa bàn xã.

Tại Chương trình hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban  chỉ đạo bầu cử và các đồng chí trong ủy ban bầu cử xã  thông  qua các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, và bầu cử đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 16 ngày 02/02/2021 của UBND xã về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệmkỳ 2021-2026 và thông  qua Thông báo của Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND xã Vô Tranh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại chương trình hội nghị Ban chỉ đạo bầu cử xã đã tiếp thu và phúc đáp 04 lượt ý  kiến của các đại biểu dự hội nghị về các nội dung tiêu chuẩn đại biểu, độ tuổi quy định… kết thúc hội nghị Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo bầu cử  yêu cầucác đ/c thành viên ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử xã Vô Tranh, các đại biểu xóm căn cứ luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bầu cử làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hiệp thương lựa chọn các đại biểu đảm bảo đúng, đủ theo cơ cấu, số lượng thành phần đã được phân bổ. Chương trình hội nghị đã diễn ra đảm bảo đúng yêu cầu nhiệm vụ của hội nghị vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định đã đề ra.

Toàn cảnh đại biểu dự hội nghị

Trần Xuân Tứ
ban Tuyên giáo Đảng ủy xã

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2836

Tổng truy cập: 659092